Kategoriler
Büyüler Z Manşet

Büyü

Büyü ne için yapılır, etkileri nedir gibi sorular en çok merak edilen ve araştırılan konular içindedir. İnsanlık tarihi kadar eski bir geçmişe dayanan büyü tarihi, büyünün bu süreçte gelişerek bugünlere gelmesini desteklemiştir.

Kişilerin kendi irade ve düşünceleri dışında bir gücün etkisiyle yapılan, ritüel ve uygulamaların hepsini kapsar. Çaresizlikten, kıskançlıktan veya zor durumdan kurtulmak için yapılır. Farklı enerjiler kullanılarak yapılır.

Evrenin doğal enerji akışının yönünün doğaüstü varlıklar, özel güçler ve tılsımlarla değiştirilmesi, yeniden yön verilmesi işlemleridir.

Büyü Nedir?

İnsanlık tarihinde medeniyetlerden önceki zamanlara kadar uzanan bu uygulamalar, farklı dil, din ve kavimlerde, farklı şekillerde yapılarak gelişim gösterir.

Pagan inanışında şifa amacıyla kullanılan yöntemler zamanla farklı amaçlar içinde kullanılarak büyü kavramı oluşmuştur. Büyülerin varlığı tüm dini inanışlarda, kitaplarda kabul ediliyor.

Büyü Nedir?

İnkâr edilemez özelliklere sahip büyüler, birçok tesiri ve gücü taşıyor. Bu kadar etkili gücü sadece bütün ilimlere vakıf medyum hocalar yönlendirebiliyor.

Büyü Nasıl Yapılır?

Büyü nasıl yapılır sorusu evveliyattan beri insanlar tarafından merak edilir. Büyü yapılabilmesi için derin bilgi birikimi, mukaddes ilim bilgisi, doğuştan gelen özel yetenekler, alimlerden alınan feyzlerin ve öğretilerin bütünleşmesi gerekir.

Kalp gözü açık Makbule Medyum Hoca bütün ilimlere vakıf olarak büyüleri yapar. Büyü yapılması için gerekli Aramice, Ermenice, Süryanice, Arapça ve İbranice dillerine hâkim olarak duaları okur. Doğaüstü her varlığı harekete geçirecek özel güçlere sahiptir.

Büyü Nasıl Yapılır?

Büyüler doğaüstü güçlerle devreye girer. Bu özelliklere sahip olmayan kişiler tarafından yapılan işlemler büyü olarak değerlendirilemez. Bu işinde uzmanlık ve yeterlilikleri bulunur. Liyakat sahibi olmayan kişilere hoca veya medyum denemez.

Mutlaka eski yazıtları okuyabilen, gizli duaları bilen ve evrenin sırlarına hâkim olan medyumlar büyüleri yapabilir ve etkisini kullanabilir. Enerji akımını değiştirebilecek kudrete sahip medyum hoca tarafından yapılan büyüler, kişileri kontrol altına alabilir.

Büyü Nasıl Bozulur?

Büyü nasıl bozulur sorusunun cevabı da aynıdır. Büyüyü yapabilen kudretten daha özel güçlere sahip hocalar tarafından bozulur.

Sadece doğaüstü nurani ve ruhani varlıkları devreye sokan kudret sahibi kişiler, bu varlıkları görevlerinden azledebilir. Gizli güçler devreye girdikten sonra geri döndürülmesi çok zordur. Büyüler aktif olduktan sonra sadece çok yetenekli özel medyum hoca tarafından bozulabilir.

Büyü Nasıl Bozulur?

Varlıklarla bilinçsizce uğraşılamaz. İşlerine karışan ve saygı duymadığı kişilere ders vermek için musallat olurlar. Bu gizemli dünyaya dışarıdan kolay kolay kimse giremez. Özel sistemlerini dışarıdan kimseye bozdurmazlar.

Varlıkları sinirlendirmek ve işlerine gereksiz yere karışmak daha kötü sonuçlara neden olabilir. Büyü yapım ve bozum işlemleri için mutlaka medyum hoca gibi ilim sahibi hocalardan yardım istenebilir.

Büyüleri Kim Yapar?

Büyüleri kim yapar sorusunun cevabı ilmi bilgiye sahip, özel eğitimli kalp gözü açık medyum hocalardır. Büyü yapılabilmesi için ilmi bilgi, bütün ilimlere hâkim olmak, her kutsal dili bilmek, her büyünün özelliklerini ve dualarını bilmek, varlıklara hükmedebilmek gerekir.

Manevi güçler ruhani varlıkları harekete geçirebilir. Aynı zamanda şifa ve bitkilerin dillerini de bilmek bir nevi kimyager olmak gerekir. Malzeme karışımları, etkileri ve formüllerinin bilinçli olarak yapılması gerekir.

Büyüleri Kim Yapar?

Her dini dilin bilinip, okunup yazılabilmesi gerekir. Tam donanımlı medyum hocalar tarafından yapılabilir. Alimlerden alınan feyzler ve öğretilerde saklı bilgiler sadece seçilmiş özel insanlara bahşedilir. Bu mukaddes göreve atanan medyum hoca işi ilmine ve kurallarına göre yapar.

Büyülerin bir formülü olsa bile derin manevi kudrete sahip olamayan ellerde o formüller gerçek etkiyi yaratmaz. Özel dualar herkes tarafından okunduğunda kabul olmaz ve etkisini göstermez. Güçlü bir nefes ve derin ilmi bilgiye sahip kişiler bu etkiyi yaratabilir. Kısaca söylemek gerekirse herkes büyü yapamaz.

En Etkili Büyüler Nelerdir?

En etkili büyüler, yapan kişinin derin ilmi bilgisiyle sağlanır. Mukaddes ilimlere vakıf Medyum Makbule Hoca tarafından yapılan etkili büyüler, kısa sürede istek ve dileklerin yerine gelmesine vesile olur.

Büyünün etkisini derin güçlerle yapılan tılsımlar ve bu iş için kullanılan varlıkların etkisi yaratır. Kuvvetli derin nefesiyle okuduğu duaların kudreti, doğaüstü güçlere ilham olur ve yönlendirir.

En Etkili Büyüler

Bilinmeyen dünyaların sırlarına vakıf hoca ilmi bilgisi ve dualarının gücüyle dileklerin kısa sürede oluşmasına yardım eder.

Büyüleri oluşturan varlıkların saygı duyduğu hoca tarafından yapılan uygulamalar etkiyi artırır. Yapılan büyüler kalıcı güce sahip olur ve hiçbir etki bu gücü azaltamaz.

 • Aşk Büyüsü
 • Bağlama Büyüsü
 • Papaz Büyüsü
 • Canbar Büyüsü
 • İkna Etme Büyüsü
 • Ayrılık Büyüsü
 • Gideni Geri Getirme Büyüsü
 • Ayırma Büyüsü
 • Soğutma Büyüsü
 • Sıcaklık Büyüsü
 • Yumurta Büyüsü
 • 41 Dikiş Büyüsü
 • İğne Büyüsü
 • Saç Büyüsü
 • İp Büyüsü
 • Düğüm Büyüsü
 • At Nalı Büyüsü
 • Mezara Gömülen Büyü
 • Büyü Bozma

Büyü Evde Yapılır mı?

Büyü evde yapılır mı diye araştıranlar mutlaka bilmelidir ki doğaüstü güçleri ve varlıkları kullanılarak yapılan büyüler evde yapılmaz. Evde yapılamadığı gibi gerçek medyum olmayan kişiler tarafından da yapılamaz.

Doğaüstü varlıkların yani ruhani ve nurani varlıkların davet edilmesi ve onların bu davete icabet etmesi gerekir. Bu etkiyi sağlayacak kudrete sahip olmayan kişiler, varlıkları kendilerine musallat edebilir. Bilinmeyen dünyanın sırlarına vakıf olmayan kişiler, bu işlerin altından kalkamaz. Sırlar kara bir delik gibidir.

Büyü Evde Yapılır mı?

Bilinçsizce uğraşan kişiler bu sırlar içinde kaybolabilir. Evrenin derinlikleri gizemli sırlarla doludur. Geri gelen varlığı göndermeyi bilmemek de sorun olur. Hasbelkader öğrenilen bir tılsım sizi çok yanlış yerlere götürebilir.

Yeterli ilmi bilgiye sahip olmayan medyumların bile uğraşması tehlikelidir. Her işi uzmanı yapmalı ve yapan kişiye saygı duyulmalıdır. Medyum hoca bu işlerin tehlikesinin boyutlarını kişilerin hayal bile edemeyeceğini belirtiyor.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir